Get Adobe Flash player

БЕЛАРУСКАЯ МОВА

Жадаю поспехаў у самастойным авалодванні таямніцамі роднай мовы і дзівосамі роднай літаратуры!

Выкананыя самастойна заданні дасылайце ў дзень заняткаў па электроннай пошце на адрас savmgatk@gmail.com

У тэме пісьма неабходна ўказаць нумар групы, прозвішча, дысцыпліну, № вучэбных заняткаў.

на 11 мая 2020 года (панядзелак):

№ групы Беларуская мова Беларуская літаратура
63Э ВЗ № 31 ВЗ №37
68А ВЗ № 35 ВЗ №37
118М ВЗ №33
119М ВЗ №33

https://www.aversev.by/skachat/belaruskaya-mova-11/   ПАДРУЧНІК ДЛЯ 11 КЛАСА

Занятак 27 Складаны сказ. Сінтаксічныя прыметы складаназлучаных, складаназалежных, ужыванне, знакі прыпынку. Приступить к изучению
Занятак 28 Сінтаксічныя прыметы бяззлучнікавых  складаных сказаў і сказаў з рознымі відамі сувязі частак; ужыванне, знакі прыпынку. Приступить к изучению
Занятак 29 Канструкцыі з чужой мовай, ужыванне, знакі прыпынку Приступить к изучению
Занятак 30 Кантрольны падрабязны пераказ тэксту Приступить к изучению
Занятак 31 Сінтаксічныя нормы: ужыванне складаных сінтаксічных канструкцый у тэкстах розных тыпаў, стыляў і жанраў Приступить к изучению
Занятак 32 Кантрольная тэставая работа Приступить к изучению
Занятак 33 Пунктуацыйныя нормы: знакі прыпынку ў складаных сказах, канструкцыях з чужой мовай Приступить к изучению