Get Adobe Flash player

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ

Для самастойнага вывучэння дысцыпліны “Гісторыя Беларусі” выкарыстоўвайце матэрыял падручніка для 11 класа і дадатковыя крыніцы інфармацыі.

Выкананыя самастойна заданні дасылайце на электронную пошту vadzim-76@tut.by.

У тэме пісьма пазначайце дысцыпліну, № вучэбных заняткаў, № групы, прозвішча.

Падручнік для 11 класа: Фомин В. М., Панов С. В.,Ганущенко Н. Н. История Беларуси, вторая половина 1940-х гг. – начало XXI в. 11 класс

Электронная версія падручніка: https://www.aversev.by/skachat/istoriya-belarusi-11-rus/

С 20 по 30 апреля 2020 года в колледже проходит декада цикловой комиссии  преподавателей общеобразовательных дисциплин. Приглашаем принять участие в онлайн викторинах! (Скачать)

Занятак№23 Грамадска-палітычнае жыццё ў другой палове 1950-х – першай палове 1960-х гг. Приступить к изучению
Занятак№24 Сацыяльна-эканамічнае развіццё ў другой палове 1950-х –першай палове 1960-х гг. Приступить к изучению
Занятак№25 Грамадска-палітычнае і сацыяльна-эканамічнае становішча рэспублікі ў другой палове 1960-х – першай палове 1980-х гг. Приступить к изучению
Занятак№26 БССР у час ажыццяўлення палітыкі перабудовы Приступить к изучению
Занятак№27 Развіццё адукацыі і навукі Приступить к изучению
Занятак№28 Літаратура. Тэатральнае і музычнае мастацтва Приступить к изучению
С 1 Выяўленчае мастацтва Приступить к изучению
Занятак№29 Наш край. Абагульненне да раздзела “БССР у другой палове 1950-х -1980-я гг.” Приступить к изучению
Занятак№30 Станаўленне дзяржаўнага суверэнітэту Приступить к изучению
Занятак№31 Грамадска-палітычнае жыццётў другой палове 1990-х гг. – пачатку ХХІ ст. Приступить к изучению
Занятак№32 Сацыяльна-эканамічнае развіццё Приступить к изучению
Занятак№33 Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь Приступить к изучению
Занятак№34 Развіццё адукацыі і навукі Приступить к изучению
С2 Развіццё культуры Приступить к изучению
Занятак№35 Абагульненне да раздзела “Станаўленне і ўмацаванне дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь” Приступить к изучению
Занятак№36 Выніковае абагульненне Приступить к изучению
Занятак№37 Перадэкзаменацыйнае паўтарэнне:  Беларускія землі са старажытных часоў да пач.ХІІІ ст, Беларускія землі ў сярэдзіне ХІІІ – першай палове ХVI ст Приступить к изучению
Занятак№38 Перадэкзаменацыйнае паўтарэнне:

Беларускія землі ў другой палове ХVI- ХVIІІ ст.

Приступить к изучению
Занятак№39 Перадэкзаменацыйнае паўтарэнне:

Беларусь у ХІХ-пач.ХХ ст.

Приступить к изучению